Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 11.06.2019.

MNF2
11.06.2019.
broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Martina Brkić 1,5 0 1,5
2 Kristina Gostić 0 16 16
3 Martina Nemet (518) 25 37 62
4 Janja Zubović 25,5 21 46,5
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!
Usmeni dio ispita će biti u petak, 14.06.2019. u 9h u sobi 68 na OF-u.