Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 05.09.2017.

broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Martina Juraneek 0 6 6
2 Ivana Knezović 31,5 30 61,5
3 Domagoj Marošević 28,5 27 55,5
4 Nataša Mikuš 14 2 16
5 Valentina Predrevac 25 31 56
6 Dario Srakić 27,5 16 43,5
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!
Usmeni će se održati u četvrtak, 07.09.2017. u 9h u sobi 68 na OF-u