Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 05.02.2019.

broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Ana Heđi 26,5 27 53,5
2 Matea Košćak 29 16 45
3 Katarina Marjanović 30,5 25 55,5
4 Doris Mršić 26 28 54
5 Ivan Mudri 32,5 31 63,5
6 Martina Nemet (515) 38 25 63
7 Martina Nemet (518) 15,5 13 28,5
8 Janja Zubović 19,5 23 42,5
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!
Usmeni dio ispita će biti u petak, 08.02.2019. u 11h u sobi 68 na OF-u.