Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 04.07.2017.

MNF2
04.07.2017.
broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Domagoj Marošević 27,5 6 33,5
2 Valentina Predrevac 29,5 9,5 39
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!
Usmeni će se održati u srijedu, 06.07.2017. u 9h u sobi 68 na OF-u