Rezultati pisanog dijela ispita – 4.2.2020.

MNF2
04.02.2020.
broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Nataša Mikuš 8 6 14
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!