Početak predavanja iz MNF2 (nakon metodičke prakse)

Predavanja iz MNF2 (nakon odrađene metodičke prakse!) počinju u ponedjeljak, 04. 05. u 9h u sobi 50.