Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 31.01.2017.

broj bodova R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO 1 Anton Aladenić 38 25 63 2 Josip Baotić 21 25 46 3 Anja Ćupurdija 33,5 25 58,5 4 Kristina Gostić 0 0 0 5 Martina Mikulić 24,5 15 39,5 6 Nataša Mikuš 12 9 21 7 Dunja Straka 37 26 63… više →