Rezultati pisanog dijela ispita – 3.9.2019.

MNF2
03.09.2019.
broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Marina Alešković 33,5 25 58,5
2 Martina Brkić 30 34 64
3 Ivan Dorotek 25,5 29 54,5
4 Nataša Mikuš 13 14 27
5 Rea Pejičić 20 6 26
6 Mihaela Vukolić 34 30 64
7 Julija Zečević-Pejić 33 31 64
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni!
Usmeni dio ispita će biti u petak, 06.09.2019. u 9h u sobi 68 na OF-u.