USMENI ISPITI

Usmeni ispiti su 16.02.2016 u 10 sati u D24 (Odjel za matematiku), 26.02.2016  u 10 sati u D9  (Odjel za matematiku) i 01.03.2016 (vrijeme i mjesto održavanja ovog usmenog ispita bit će naknadno objavljeni).