Termin usmenog ispita

Usmeni ispit će se održati u utorak 19.2.2019. u 10h u predavaonici D5 na Odjelu za matematiku.