Rezultati 1. pismenog ispita i termini usmenih ispita

Pismenom ispitu održanom 04.02.2016 nitko nije pristupio. 1. rok usmenog ispita je 16.02.2016, a drugi rok 01.03.2016. Oni koji su kolokvirali mogu izaći na koji rok hoće do ljeta.