PRVI KOLOKVIJ

Prvi kolokvij održat će se u petak 04.12.2015 u 12 sati u predavaonici 60.