Pismeni i usmeni ispit

Pismeni ispiti će se održati 2.9. i 16.9.2019. u 11h u D3 na Odjelu za matematiku.

Usmeni ispiti će se održati 6.9. i 30.9.2019.