Matematika 3 – ukupni rezultati kolokvija i obavijest o usmenom ispitu

Ukupni rezultati kolokvija nakon popravnog kolokvija (pdf). Uvid u popravne kolokvije održat će se sutra, 07.02., u 11:00h, u kabinetu asistentice Vincetić.

Usmeni ispiti u zimskom roku:

08.02.2018 u 9:00 u PR-17
22.02.2018 u 9:00 u PR-17

U ožujku će se održati još jedan rok usmenog ispita. O terminu će studenti biti obaviješteni nakon drugog pismenog roka.