Matematika 3 – rezultati pismenog ispita održanog 26.06.2017 i termin usmenog ispita

Pismeni ispit održan 26.06.2017 nitko nije položio. Usmeni ispit za studente koji su kolokvirali održat će se u petak 30.06.2017 u 10:00h u predavaonici 1 (Odjel za matematiku).