Matematika 3 – rezultati pismenog ispita održanog 23.02.2017

Pismeni ispit održan 23.02.2017 položila je studentica Ana Ivković – vrlo dobar (4). Za uvid u ispit javiti se na mail: kvincetic@mathos.hr.