Matematika 3 – rezultati pismenog ispita održanog 09.02.2017

Pismeni ispit održan 09.02.2017 položio je student Marko Ćavar – dovoljan (2). Za uvid u ispit javiti se na mail: kvincetic@mathos.hr