Ispiti.

PRAVILA ZA POLAGANJE KOLEGIJA

Polaganje kolegija se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti tijekom izvođenja nastave pišu dva kolokvija/zadaće pomoću kojih se kontinuirano provjerava njihov rad i znanje.

Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 35 bodova, a ukupno barem 90 bodova priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita.

Postoji mogućnost popravka jednog od kolokvija na kome nije postignuta prolazna razina, a uvjet za izlazak na popravni ostvaruju studenti koji su na svakom kolokviju postigli barem 10 bodova. Isto tako, studenti koji su kolokvirali pismeni dio ispita, a nisu zadovoljni bodovima postignutim na kolokvijima, mogu popravljati kolokvij na kojem su postigli lošiji rezultat pri čemu će se za konačan rezultat uzimati bodovi s popravnog kolokvija.

O konačnoj ocjeni odlučit će se na usmenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti o ocjeni pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

 

Primjeri nekih pismenih ispita

 • 18. veljače 2016. (pdf)
 • 04. veljače 2016. (pdf)
 • 17. rujna 2015. (pdf)
 • 18. veljače 2015. (pdf)
 • 30. rujna 2014. (pdf)
 • 17. rujna 2014. (pdf)
 • 6. veljače 2014. (pdf)
 • 30. rujna 2010. (pdf)
 • 16. rujna 2010. (pdf)
 • 2. rujna 2010. (pdf)
 • 1. srpnja 2010. (pdf)
 • 3. veljače 2010. (pdf)
 • 6. listopada 2009. (pdf)
 • 23. rujna 2009. (pdf)
 • 7. rujna 2009. (pdf)
 • 15. veljače 2006. (pdf)
 • 1. veljače 2006. (pdf)
Back to Top