Gradivo kolokvija

Naslov Taylorova formula ulazi u gradivo drugog kolokvija.