OBAVIJEST O UPISU OCJENE U INDEKS

Upis ocjena održati će se u utorak, 28.05.2013. od 9:30 do 10:30 u kabinetu prof. Truhara na Odjelu za matematiku.