Matematika 3 – rezultati pismenog ispita održanog 23.02.2018 i obavijest o usmenom ispitu

Pismeni ispit iz Matematike 3 održan 23.02.2018 položila je studentica Mirjam Pavošević – 40 bod, dovoljan (2). Uvid u pismene ispite održat će se u utorak, 27. veljače u 09:00h u kabinetu asistentice Vincetić. Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 01. ožujka u 10:00h u predavaonici 23.