Vježbe, petak 11.05.

U petak, 11.05. se neće održati vježbe. Termin nadoknade će biti objavljen naknadno.