Vježbe 24.04.

Umjesto u petak 27.04.,  vježbe će se održati u utorak, 24.04.  s počekom u 13:00h u P-11 (na Odjelu za matematiku).