Termini usmenih ispita

Usmeni ispiti održat će se 7.9.2018. i 21.9.2018. u 8:00 u P8 na Odjelu za
matematiku.