Termin usmenog ispita

Usmeni ispit će se održati 12.07.2018. u 8:00h u P-8 na Odjelu za matematiku.