Termin prvog kolokvija

Prvi kolokvij će se održati u četvrtak, 25.4.2019. u 17:30h u P-37 na Odjelu za matematiku.