Termin drugog kolokvija i popravnog kolokvija

Drugi kolokvij će se održati u utorak, 4.6. u terminu predavanja.

Popravni kolokvij će se održati u ponedjeljak, 10.6. u 11:00 u P-1 na Odjelu za matematiku.