Rezultati pismenog ispita 17.6.

Pismeni ispit nitko nije položio. Uvid će se održati 18.6. u 11:30h u kabinetu 14 (I kat) na Odjelu za matematiku.