Rezultati pismenog ispita 1.7.

Pismeni ispit je položio Bruno Kovač, 50 bodova (dovoljan 2). Uvidi će se održati u utorak, 2.7. u 13:30h.