Rezultati pismenog 19.9.

Pismeni ispit je položio Stjepan Drenski, 78 bodova, dobar 3. Uvid će se održati danas, 20.9. u 12:00h ili u četvrtak, 26.9. u 8:30h.