Prvi kolokvij iz Matematike 2

Prvi kolokvij održat će se 19.4. u 15:15h u P-37. Na kolokviju je dozvoljeno korištenje jedino kalkulatora i pribora za pisanje.