Posljednje vježbe 30.05.

Posljednje vježbe iz Integralnog računa će se održati u srijedu, 30.05. u 12:00h u D-1 na Odjelu za matematiku.