Nadoknade vježbi

Nadoknade vježbi će se održatu u utorak, 16.4. u 13:00h u P-7 na Odjelu za matematiku.