Nadoknade predavanja

Umjesto  u srijedu, 16.05. nadoknada predavanja će se obaviti u ponedjeljak, 21.05. u 12:00h u P-60.  Umjesto u utorak,  29.05. predavanja će se održati u ponedjeljak, 28.05. u 12:00h u P-60.

U srijedu, 16.05.  u 12:00h će se održati vježbe u P-36 na Odjelu za matematiku (sukladno prethodnoj obavijesti o vježbama).