Matematika 2- usmeni ispit

Usmeni ispit iz kolegija Matematika 2-Integralni račun će se održati u utorak 19.09.2017. u 10:30h na Ekonomskom fakultetu.