Matematika 2 – rezultati pismenog ispita i termin usmenog ispita

Rezultati pismenog ispita iz Matematike 2 – Integralni račun od 01. srpnja 2016.:

  • Dadić Helena 16/100
  • Gavrilović Hana 6/100
  • Korman Leon 11/100
  • Lassinger Igor 25/100
  • Seidievski Leo 21/100
  • Šumanovac Josipa 20/100

Za prolazak na pismenom ispitu potrebno je imati 40 bodova. Pismeni ispit nitko nije položio. Uvid u pismeni ispit je u ponedjeljak, 04. srpnja 2016. u 12:00 sati.

Usmeni ispit održat će se u utorak 05. srpnja 2016. u 14:00 sati na Ekonomiji.