Matematika 2 – rezultati pismenog ispita 01.07.2015.

Rezultati pismenog ispita iz Matematike 2 – Integralni račun od 1. srpnja 2015.:

  • Sara Kamenko:     10/100
  • Robert Nedeljković:     5/100
  • Aleksandar Panić:     15/100
  • Barbara Špigl:     40/100   (dovoljan)

Za prolazak na pismenom ispitu potrebno je imati 40 bodova. Uvid u pismene održat će se u petak, 3. srpnja u 10:30 u kabinetu broj 15 (prvi kat).
Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 06. srpnja u 9h.