Matematika 2-rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Matematika 2-Integralni račun održan 12.09.2017. položila je Pavošević Mirjam, ocjena dovoljan. Ostali studenti nisu položili pismeni ispit. Uvid u pismene ispite će se održati u petak 15.09.2017. u 11h u uredu 15 na prvom katu Odjela za matematiku.