Matematika 2 – rezultati 2. kolokvija

Rezultate drugog kolokvija iz Matematike 2 možete vidjeti ovdje. Uvid u kolokvije je poslije vježbi u kabinetu 15 (prvi kat).