Matematika 2 – rezultati 1. kolokvija

Rezultate prvog kolokvija iz Matematike 2 možete vidjeti ovdje. Uvid u kolokvije je u petak, 06.05.2016. poslije vježbi.