Matematika 2- prvi kolokvij

Prvi kolokvij iz kolegija Matematika 2 održat će se 29.04.2011. u 10 sati u predavaoni 60. Studenti koji su kolegij slušali prije ak.god.2010./11. izlazak na kolokvij trebaju prijaviti na mail lprimora@mathos.hr do 28.04.2011. do 12 sati.