Matematika 2 – domaća zadaća

Na stranici kolegija postavljena je domaća zadaća iz Matematike 2. Domaća zadaća nije obavezna, ali pruža mogućnost popravka ocjene ostvarene na kolokvijima. Termin predaje zadaće bit će dogovoren naknadno.