Termini kolokvija i pismenih ispita iz Diferencijalnog računa

  • Drugi kolokvij: 28.1.2019. u 11h, u predavaonicama D2 (Odjel za matematiku), D-37 i D60 (Odjel za fiziku)
  • Popravni kolokvij: 31.1.2019. u 11h u D1 (Odjel za matematiku)

Pismeni ispiti u veljači: 5.2.2019. u 11h u D1 i 19.2.2019. u 11h u D1 (Odjel za matematiku)