Termin 1. kolokvija iz Diferencijalnog računa

Prvi kolokvij bit će održan u  utorak, 26.11.2019.,  u 15h u P60.