Rezultati prvog kolokvija iz Diferencijalnog računa

Potrebno je znati svoj JMBAG (broj na x-ici). Uvid u kolokvije: četvrtak, 6.12., u pauzama od vježbi. Naknadne primjedbe neće biti uvažene.

JMBAG 1.kolokvij
1312104401 36
1312104422 36
1312104513 17
1312104490 14
1312104373 0
0113143639
1312104298
0165053144 21
1312104389 0
0152208722
0315006613 38
1312104485 10
1312104443 30
1312104464
1312104417 5
1312104394 5
1312104347 12
1312104508
1312104459 9
1312104534 29
1312104529
1312104438 24
1312104368 0
1312104186
1312104352 16