Rezultati pismenog ispita održanog13.10.2020.

JMBAG 1311027106   40/100   nedovoljan (1) (formula za derivaciju kvocijenta: nazivnik na kvadrat).

Uvid u ispit: po dogovoru s asistenticom do 16.10.