Rezultati pismenog 4.7.2018.

Pismeni ispit održan 4.7.2018. nitko nije položio. Uvid u pismene bit će 5.7.2018. u 10h u kabinetu 15 na Odjelu za matematiku.