Popis studenata za 1. kolokvij iz Diferencijalnog računa

Prvi kolokvij iz Diferencijalnog računa bit će održan u ponedjeljak, 26.11. 2018. u 17.45h u P60. Popis studenata za prvi kolokvij: ovdje. Molim studente, ukoliko nisu njihova imena na popisu, da se najkasnije do ponedjeljka, do 12h jave asistentici na e-mail.

MMPandur