Matematika 1-rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Matematika 1-Diferencijalni račun održan 12.09.2017. nije položio nitko. Uvid u pismene ispite će se održati u petak 15.09.2017. u 11h u uredu 15 na prvom katu Odjela za matematiku.