Kolokviji.

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija. Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova.

Za prolazak pismenog ispita putem kolokvija potrebno je:

 • na svakom kolokviju ostvariti barem 20 bodova i
 • ukupno barem 80 bodova.

Nakon drugog kolokvija po potrebi će biti organiziran popravni kolokvij. Dozvoljen je ispravak samo jednoga kolokvija.

Popravnom kolokviju smiju pristupiti:

 • studenti koji unutar redovnih termina kolokvija na samo jednom od njih nisu ostvarili barem 20 bodova;
 • studenti koji su unutar redovnih termina kolokvija na oba kolokvija ostvarili barem 20, a u sumi manje od 80 bodova; u tom slučaju ispravlja se kolokvij s manjim brojem bodova.

Popravnom kolokviju ne smije se  pristupiti u svrhu poboljšanja pozitivne ocjene dobivene nakon redovnih kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita.

 

Pismeni dio ispita obavezan je za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog dijela ispita je 50 bodova.

Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, odnosno kolokvija  formira konačna ocjena.

Primjeri kolokvija:

Kolokviji iz 2020./2021.

 1. kolokvij
 2. kolokvij

Kolokviji iz 2019./20.

 1. kolokvij
 2. kolokvij

Kolokviji iz 2018./19.

 1. kolokvij
 2. kolokvij

Kolokviji iz 2017./18.

 1. kolokvij
 2. kolokvij
Back to Top